Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego...

02 styczeń 2018

Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna i przez Syna „od Ojca” objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym Bogiem? Zob. KKK 263

Top