Czy wiesz, że wiara jest...

07 listopad 2017

Czy wiesz, że wiara jest aktem eklezjalnym? Zob. KKK 181

Top