Czy wiesz, że wiara jest aktem ludzkim...

07 listopad 2017

Czy wiesz, że wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada godności osoby ludzkiej? Zob. KKK 180

Top