Czy wiesz, że wiara jest osobowym przylgnięciem...

07 listopad 2017

Czy wiesz, że wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia i obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa? Zob. KKK 176

Top