Czy wiesz, że wierzący otrzymał wiarę...

05 październik 2017

Czy wiesz, że wierzący otrzymał wiarę od innych i powinien ją przekazywać innym? Zob. KKK 166

Top