Czy wiesz, że adoracja...

02 sierpień 2022
Czy wiesz, że adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i od bałwochwalstwa świata? Zob. KKK 2097

Top