Czy wiesz, że adorować...

02 sierpień 2022
Czy wiesz, że adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Władcę wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość? Zob. KKK 2096

Top