Czy wiesz, że niewdzięczność...

02 sierpień 2022
Czy wiesz, że niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość? Zob. KKK 2094

Top