Czy wiesz, że papież...

01 czerwiec 2022
Czy wiesz, że papież i biskupi jako autentyczni nauczyciele głoszą Ludowi Bożemu prawdy wiary, w które powinien wierzyć i które powinien stosować w życiu? Zob. KKK 2050

Top