Czy wiesz, że grzech...

30 grudzień 2021
Czy wiesz, że grzech jest to słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu? Zob. KKK 1871

Top