Czy wiesz, że tylko...

04 sierpień 2020
Czy wiesz, że tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Pana? Zob. KKK 1411

Top