Czy wiesz, że sam...

04 sierpień 2020
Czy wiesz, że sam Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną? Zob. KKK 1410

Top