Czy wiesz, że Eucharystia...

01 czerwiec 2020
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli jedno ciało? Zob. KKK 1331

Top