Czy wiesz, że Eucharystia...

01 czerwiec 2020
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i dlatego, że zawiera ofiarę Kościoła? Zob. KKK 1330

Top