Czy wiesz, że Eucharystia...

01 czerwiec 2020
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Zgromadzeniem eucharystycznym, ponieważ jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła? Zob. KKK 1329

Top