Czy wiesz, że Eucharystia...

01 czerwiec 2020
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz, zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy? Zob. KKK 1329

Top