Czy wiesz, że przez...

01 maj 2020
Czy wiesz, że przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie wieczne, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich? Zob. KKK 1326

Top