Czy wiesz, że Eucharystia...

01 maj 2020
Czy wiesz, że Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu? Zob. KKK 1325

Top