Czy wiesz, że istotnym...

01 maj 2020
Czy wiesz, że istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti” (Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”)? Zob. KKK 1320

Top