22.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Czy wiesz, że rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od Jej zjednoczenia z Chrystusem i bezpośrednio z niego wynika? Zob. KKK 964

Top