07.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Czy wiesz, że Biskup Kościoła w Rzymie, następca św. Piotra, jest głową Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Kościoła tu na ziemi? Zob. KKK 936

Top