06.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Czy wiesz, że w Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy Odkupienia? Zob. KKK 932

Top