Czy wiesz, że od początku Jezus włączył swoich uczniów...

06 maj 2019

Czy wiesz, że od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia, objawił im tajemnicę Królestwa, dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości i w swoich cierpieniach? Zob. KKK 787

Top