Czy wiesz, że Prawo, jako znak obietnicy...

12 marzec 2019

Czy wiesz, że Prawo, jako znak obietnicy i przymierza, miało rządzić sercami i instytucjami ludu narodzonego z wiary Abrahama? Zob. KKK 709

Top