Czy wiesz, że przez pojęcie „prorocy”...

12 marzec 2019

Czy wiesz, że przez pojęcie „prorocy” wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do żywego głoszenia i redagowania ksiąg świętych, zarówno Starego, jak Nowego Testamentu? Zob. KKK 702

Top