Czy wiesz, że śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną...

14 grudzień 2018

Czy wiesz, że śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi przez Baranka, który gładzi grzechy świata? Zob. KKK 613

Top