Czy wiesz, że Jezus, zgadzając się...

14 grudzień 2018

Czy wiesz, że Jezus, zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca, przyjmuje swoją śmierć jako śmierć odkupieńczą, aby w swoim ciele ponieść nasze grzechy na drzewo? Zob. KKK 612

Top