Czy wiesz, że Jan Chrzciciel...

14 grudzień 2018

Czy wiesz, że Jan Chrzciciel, po tym jak zgodził się udzielić Jezusowi chrztu razem z grzesznikami, ujrzał i wskazał w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata? Zob. KKK 608

Top