Czy wiesz, że od chwili swego Wcielenia...

14 grudzień 2018

Czy wiesz, że od chwili swego Wcielenia Syn Boży podejmuje Boży zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu? Zob. KKK 606

Top