Czy wiesz, że wydając swego Syna...

14 grudzień 2018

Czy wiesz, że wydając swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką zasługę z naszej strony? Zob. KKK 604

Top