Czy wiesz, że Maryja została ubogacona od chwili poczęcia...

23 sierpień 2018

Czy wiesz, że Maryja została ubogacona od chwili poczęcia blaskiem szczególnej świętości, która pochodzi w całości od Chrystusa? Zob. KKK 492

Top