Czy wiesz, że posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu...

23 sierpień 2018

Czy wiesz, że posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet? Zob. KKK 489

Top