Czy wiesz, że na mocy zjednoczenia z Boską mądrością...

23 sierpień 2018

Czy wiesz, że na mocy zjednoczenia z Boską mądrością w Osobie Słowa Wcielonego ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić? Zob. KKK 474

Top