Czy wiesz, że konsekwencje grzechu pierworodnego...

20 czerwiec 2018

Czy wiesz, że konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności? Zob. KKK 408

Top