Czy wiesz, że ukonstytuowany w stanie świętości...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale? Zob. KKK 398

Top