Czy wiesz, że popełniając pierwszy grzech...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że popełniając pierwszy grzech człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem? Zob. KKK 398

Top