Czy wiesz, że Objawienie miłości Bożej...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski? Zob. KKK 385

Top