Czy wiesz, że nikogo nie omija doświadczenie...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że nikogo nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego? Zob. KKK 385

Top