Czy wiesz, że człowiek jest przeznaczony do...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że człowiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bożego, który stał się człowiekiem – obrazem Boga niewidzialnego – aby Chrystus był pierworodnym między wielu braćmi i siostrami? Zob. KKK 381

Top