Czy wiesz, że pierwsi rodzice Adam i Ewa...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie „świętości i sprawiedliwości pierwotnej”, a tą łaską świętości pierwotnej było „uczestnictwo w życiu Bożym”? Zob. KKK 375

Top