Czy wiesz, że pierwszy człowiek...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem? Zob. KKK 374

Top