Czy wiesz, że w zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta...

01 maj 2018

Czy wiesz, że w zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta są powołani do czynienia sobie ziemi poddaną jako zarządcy Boży? Zob. KKK 373

Top