Czy wiesz, że cała osoba ludzka jest...

01 maj 2018

Czy wiesz, że cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w Ciele Chrystusa świątynią Ducha? Zob. KKK 364

Top