SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?” Łk 13, 18

„Każdy z nas ma być arcydziełem, zarówno myśli Bożej, jak i Bożego działania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jezus pokazując Królestwo Boże nie zawęża naszych wyobrażeń o nim, ale ukazuje, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co On przygotował. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Łk 13, 12

„Bóg lepiej zna nas samych, niż my siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Gdy Jezus wypowiada słowo to ono wyznacza kierunek. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby... Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży”. Syr 35, 12. 14

„Bóg, jako jedyny, może zaspokoić najbardziej podstawową potrzebę twojego serca”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Dla Boga wszyscy jesteśmy równi, a każdy odpowie za swoje własne czyny. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie”. Ez 33, 11

„Miłość nie może nigdy pozostać bez owoców”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Pan Bóg z miłości do człowieka zabiera go w najlepszym dla niego momencie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”. Ef  4, 3

„Przyjaźń powstaje wtedy, gdy przez dialog dokona się wymiana tego, co jest głęboko w sercu każdej osoby”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jedność zewnętrzną łatwo jest zachować. Jedność wewnętrzna możliwa jest tylko dzięki Duchowi Świętemu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach”. Ef  3, 17 a

„Uwierzyć w miłość Boga - znaczy żyć miłością”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jako, że wiara jest decyzją, możemy Pana Jezusa na mocy wolnej woli zaprosić do naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Łk 12, 40

„Dialog prowadzi do spotkania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Nieustanne bycie przygotowanym na śmierć powinno być dla nas codziennością. ks. Rafał Jarosiewicz

„Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...”. Łk 10, 2

„Tylko w dawaniu można przyjąć dar oddania się osoby, czyli miłość osoby”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jezus mówiąc o małej liczbie robotników, nie mówi tego ot tak. On chce, aby prosić o robotników. ks. Rafał Jarosiewicz

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. Ef 2, 8

„Bóg jak gdyby ściga człowieka swoją miłością, pragnie mu dać Siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Przyjęcie darmowości zbawienia jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, ponieważ my ciągle za wszystko musimy płacić. Trudno jest nam uwierzyć, że Bóg daje niebo za darmo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać...”. Łk 18, 1

„Modlitwa błagalna jest wysiłkiem, żeby poddać swoje życie woli Ojca, bo jedynie ona jest dla nas dobra”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Umiejętność nieustannej modlitwy, którą proponuje Jezus, to sposób na ciągłe poruszanie się w Jego obecności. ks. Rafał Jarosiewicz

Top