SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wreszcie Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. Rdz 1, 26

„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące”. św. Brat Albert

 Ps. Już w dziele stworzenia słowo Boże uczy nas, że to Ojciec, Syn i Duch stwarzali człowieka. Jezus tak samo był obecny, jak obecny był Duch Święty i Ojciec. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu”. Mt 4, 23

„Kogo Pan Jezus sobie wybrał, temu i sto piekieł nie zaszkodzi”. św. Brat Albert

 Ps. Wszystkie choroby „leczone” przez Jezusa pokazują, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. ks. Rafał Jarosiewicz 

„To mówi Pan: Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków”. Iz 58, 7

„Ten jest dobry, kto chce być dobry”. św. Brat Albert

 Ps. Konkretne czyny miłości potwierdzają prawdziwość naszej wiary. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego”. Hbr 13, 17 a

„Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem”. św. Brat Albert

 Ps. Bycie przełożonym to ogromna odpowiedzialność, ponieważ z niej będziemy rozliczani przed Panem Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Niech trwa w nas braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”. Hbr 13, 1

„Jeśli Pan Jezus mówi A, to chce, żeby powiedzieć B, C, .. i do samego końca, cały alfabet”. św. Brat Albert

 Ps. Jezus wielokrotnie uczy, że to co zrobimy jednemu z braci najmniejszych, to zrobiliśmy samemu Jezusowi. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan”. Ml 3, 1

„Wszystkie sprawy zdawać na Opatrzność Boską, która obmyśla i najdrobniejsze szczegóły”. św. Brat Albert

 Ps. Bóg wiele razy, kiedy przychodzi do nas, najpierw posyła anioła. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza”. Hbr 12, 5 b

„Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał, niech będzie zawsze uwielbiony”. św. Brat Albert

 Ps. Trudne doświadczenia mogą przynieść wielkie owoce, jeśli są przeżywane z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie...” Mk 5, 22

„Bez pokory nie byłoby Boga, który stał się człowiekiem, ani człowieka, który Bogu by się podobał”. św. Franciszek Salezy

Ps. Upadając do nóg Jezusowi, możemy być świadkami cudów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych”. Ps 31, 20

„Nic tak bardzo nie służy oświeceniu umysłu i kształceniu woli, jak modlitwa, szczególnie ta, która płynie z głębi serca”. św. Franciszek Salezy

Ps. Przez obietnice złożone w swoim Słowie, Bóg wielokrotnie zachęca do realizowania Jego wymagań. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Mt 5, 5

„Piękno, aby było naprawdę piękne, musi być niedostrzegalne”. św. Franciszek Salezy

Ps. Kiedy Bóg przychodzi ze Swoimi wskazówkami, ukazuje także obietnice. ks. Rafał Jarosiewicz

Top