SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (807)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym”. 1 P 2, 9 a
”Każdy człowiek jest płomieniem rozpalonym przez naszego Pana, by oświetlać świat”. św. Charbel

Ps. Pragnienie szczęścia dla nas, to największa tęsknota serca Boga – żyć z nami na zawsze. ks. Rafał Jarosiewicz

”O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. J 14, 14
”Tylko Pan  żniw i owoców może wypełnić wasze kosze. Ofiarujcie je Mu, a wasze zbiory będą obfite”. św. Charbel

Ps. Jezus nie wyznacza obszarów, w których nie moglibyśmy Go prosić w Jego Imię. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie”. J 14, 1
”Zamiast polerować łańcuchy niewoli, zerwijcie je, zamiast się na nie uskarżać, zdejmijcie je, by się od nich uwolnić”. św. Charbel

Ps. Nie pokładajcie ufności w człowieku – wierzcie we Mnie – tylko Bóg mógł tak o Sobie powiedzieć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje”. J 13, 20 a
”Słuchajcie jedni drugich uszami, sercem, ustami i dłońmi”. św. Charbel

Ps. Przyjęcie Jezusa w drugim człowieku jest prostsze niż nam się wydaje, jeśli zechcemy Go przyjąć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus tak wołał: Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”. J 12, 46
”Bóg oświetla stronice, lecz to wy macie je czytać. Bóg oświetla wam drogę, lecz to wy macie nią pójść”. św. Charbel

Ps. Wiara w Jezusa sprawia, że nie potrzebujemy pozostawać w ciemności. ks. Rafał Jarosiewicz

”Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Pawła. A gdy znalazł, przyprowadził go do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele”. Dz 11, 25 – 26 a
”Pracujcie pilnie przy budowie królestwa.. Bądźcie żywymi kamieniami w świątyni Pana”. św. Charbel

Ps. Praca w Kościele, na różnych odcinkach, może być czasowa – im szybciej to załapiemy, tym prędzej zobaczymy nowe dzieła, do których Bóg nas powołuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. J 10, 11
”Jeśli czynicie z waszego życia swoją osobistą własność, będzie ono daremne, ale gdy oddacie je, jego wartość wzrośnie”. św. Charbel

Ps. Bóg w Swoich wypowiedziach nie pomija faryzeuszy, nawet jeśli nie wszystkie słowa są oni w stanie usłyszeć – to wielka szansa dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia”. 1 P 2, 20 b
”Trwajcie niewzruszeni na okręcie Pana. Nie bójcie się sztormów ani wysokich fal”. św. Charbel

Ps. Wielu z nas chce się podobać Bogu, ale mało kto dostrzega, że dokonuje się to przez przetrzymanie cierpienia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. J 14, 6
”Istnieje droga, która prowadzi do Bożego świata: tą drogą jest Chrystus. On jest wcieloną prawdą”. św. Charbel

Ps. Prosty przystęp do Boga dokonuje się przez Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu! A on odrzekł: Jestem, Panie!” Dz 9, 10
”Słuchajcie, zrozumcie i dajcie świadectwo”. św. Charbel

Ps. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa musisz być otwarty na wizje nie mniejsze, niż otrzymał Ananiasz. ks. Rafał Jarosiewicz

Top