SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (752)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

 „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich”. Flp 2, 4

„Dialog prowadzi do spotkania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Pomoc w drodze do nieba to nie tylko zadanie, ale i obowiązek. ks. Rafał Jarosiewicz

 „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Łk 19, 5 b

„Przyjąć Boga, to znaczy nawrócić się, odmienić się wewnętrznie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Kiedy wkładamy wysiłek, aby spotkać Jezusa, On to dostrzega. ks. Rafał Jarosiewicz

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Łk 14, 11

 „Pokora to uznanie prawdy o sobie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Uniżenie jest drogą na świętość. ks. Rafał Jarosiewicz

„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga”. Łk 6, 12

„Modlitwa jest tym dla życia nadprzyrodzonego, czym oddech dla ciała”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Jezus spędzając noce na modlitwie ukazuje nam jeden ze sposobów modlitwy. ks. Rafał Jarosiewicz

„W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego”. Łk 6, 16

„Heroizm w pracy apostolskiej przejawia się w odważnym podejmowaniu dzieł”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Tak często nie korzystamy w naszym życiu z wiary jako tarczy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe”. Ef 6, 1

„Miłość może być przyjęta tylko w miłości”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Z posłuszeństwa rodzicom zwalnia nas tylko sytuacja, w której namawiają nas oni do grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?” Łk 13, 18

„Każdy z nas ma być arcydziełem, zarówno myśli Bożej, jak i Bożego działania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jezus pokazując Królestwo Boże nie zawęża naszych wyobrażeń o nim, ale ukazuje, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co On przygotował. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Łk 13, 12

„Bóg lepiej zna nas samych, niż my siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Gdy Jezus wypowiada słowo to ono wyznacza kierunek. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby... Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży”. Syr 35, 12. 14

„Bóg, jako jedyny, może zaspokoić najbardziej podstawową potrzebę twojego serca”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Dla Boga wszyscy jesteśmy równi, a każdy odpowie za swoje własne czyny. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie”. Ez 33, 11

„Miłość nie może nigdy pozostać bez owoców”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Pan Bóg z miłości do człowieka zabiera go w najlepszym dla niego momencie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top