SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1439)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. J 20, 1
”Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”. św. Edyta Stein

Ps. Jeden odsunięty kamień może zmienić patrzenie na wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosław duszo moja, Pana, o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem”. Ps 104, 1 – 2 a                                                    „Trzeba być w oczach każdego człowieka tym, czym się jest w oczach Boga”. św. Edyta Stein

 Ps. Kiedy sami siebie najpierw zachęcamy do pracy nad sobą, to już mamy do czynienia z działaniem w nas Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego”. Iz 53, 10
”Cierpienia nigdy nie są za wielkie ani radość za mała”. św. Edyta Stein

 Ps. Jezusowi nikt życia nie odbierał bez Jego dobrowolnej ofiary, to dlatego On wołał: Mam moc swoje życie oddać i mam moc znów je potem odzyskać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. J 13, 8 b
”Być dzieckiem Bożym znaczy być równocześnie małym i wielkim”. św. Edyta Stein

 Ps. Pan Jezus często dokonuje rzeczy, których w pierwszej chwili kompletnie nie rozumiemy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące”. Iz 50, 4
”Zmagania o dusze ludzkie i miłość ku nim w Panu jest prostym obowiązkiem chrześcijanina”. św. Edyta Stein

 Ps. Każde słowo, które podnosi drugiego człowieka jest „proroctwem”. ks. Rafał Jarosiewicz

”A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela”. Iz 49, 5 a
”Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele ważniejszym jest być dobrym niż mądrym”. św. Edyta Stein

 Ps. Kiedy Bóg wyznacza cel to On sam posyła dając możliwości zrealizowania go. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana”. Ps 27, 13 - 14
”Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić”. św. Edyta Stein

 Ps. Chrześcijanin jest powołany do życia pragnieniem nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”. Mt 21, 11
”Chrystus jest naszą Drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem”. św. Edyta Stein

 Ps. Kiedy Bóg przychodzi w Swojej mocy dokonują się przemiany serc i poruszenia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak mówi Pan Bóg: Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem”. Ez 37, 23 b
”Z sobą samym miej cierpliwość – Pan ma ją również”. św. Edyta Stein

 Ps. Bóg pragnie przemieniać Swój lud, aby mógł on oddawać Mu chwałę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. J 10, 33
”Miłość Chrystusowa nie zna granic, nie kończy się nigdy, nie cofa się na widok brzydoty czy brudu”. św. Edyta Stein

 Ps. Wielu Żydów do samej śmierci Jezusa nie przyjęło faktu, że jest On Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

Top