SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1210)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi”. Ps 69, 34

„Idźmy przed tabernakulum na jedno Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, jeśli nie możemy nic więcej”. św. Jan Bosko

Ps. Przed Bogiem dobrze jest być biednym – w biednych On się wsłuchuje. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności...” Hbr 13, 1

„Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili”. św. Jan Bosko

Ps. W braterskiej miłości stajemy się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który zbawić nie może”. Ps 146, 3

„Nasze życie jest w rękach Pana, który jest Dobrym Ojcem. On wie do kiedy ma nas zachować”. św. Jan Bosko

Ps. Bardzo często rozczarowujemy się drugim człowiekiem, zapominając, że jest on aż i tylko człowiekiem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, broń mnie od tych, co na mnie powstają”. Ps 59, 2

„Weźmy z rąk Bożych wszystko co się zdarza, a zapewniam was, że Pan weźmie dobrze pod uwagę nasze poddanie się Jego woli”. św. Jan Bosko

Ps. Nieprzyjaciół mamy po to, abyśmy widzieli działanie Pana Boga w nas i dookoła nas. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”. Mt 13, 16

„Opatrzność Boża w swoim czasie zajmie się obroną niewinnych”. św. Jan Bosko

Ps. Niestety my wiele razy słuchamy Ewangelii, ale nie słyszymy, co mówi Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku”. Ps 116, 10

„W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję Wspomożycielkę, a zapewniam, że będziecie wysłuchani”. św. Jan Bosko

Ps. Ucisk, lęk, trudności nie powinny pozbawiać nas zaufania do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich”. Ps 138, 1

„Zgoda! Trzeba popierać wspólnie rzeczy dobre. Niech inicjatywa pochodzi od kogo chce”. św. Jan Bosko

Ps. Wysłuchane modlitwy wzmacniają naszą więź z Bogiem i sprawiają, że z serca chcemy Go wielbić. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia”. J 15, 1

„Zatem odwagi! Nadzieja nas uzupełnia, gdy wydaje nam się, że cierpliwość zawodzi”. św. Jan Bosko

Ps. To z miłości Ojciec uprawiając krzew, którym jesteśmy przycina nas. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki”. Pnp 8, 7

„Wszyscy powinniśmy złożyć w Jezusie naszą nadzieję, uwierzyć w Niego, ufać Mu...” św. Jan Bosko

Ps. Miłość, którą Bóg wlewa w serce jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. ks. Rafał Jarosiewicz

„On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano”. Mt 13, 11

„Bądźcie dobrymi katolikami mającymi dobre podstawy i czyniącymi dobre dzieła”. św. Jan Bosko

Ps. To od Boga zależy, na ile w dane tajemnice zostaniemy wprowadzeni. ks. Rafał Jarosiewicz

Top