SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (784)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Rano zaś już (gdy stało się), stanął Jezus na brzegu. Nie jednakże wiedzieli uczniowie, że Jezus jest. Mówi więc im Jezus: Dzieci, czy coś do posiłku macie?” (Według Jana 21, 4 – 5 a)

„I oni wyjaśniali (to co) w drodze, i jak dał się poznać im przy łamaniu chleba”. (Według Łukasza 24, 35)

„My zaś mieliśmy nadzieję, że on jest mającym wykupywać Izraela”. (Według Łukasza 24, 21 a)

„Maria zaś stała przy grobowcu na zewnątrz płacząc. Jak więc płakała, zajrzała do grobowca, i widzi dwóch zwiastunów w bieli siedzących”. (Według Jana 20, 11 – 12 a)

„I odszedłszy szybko od grobowca z bojaźnią i radością wielką pobiegły oznajmić uczniom jego”. (Według Mateusza 28, 8)

„Zaś pierwszym (dniem) tygodnia Maria Magdalena przychodzi rano, ciemność jeszcze (gdy była), do grobowca; i widzi kamień usunięty z grobowca”. (Według Jana 20, 1)

„Mówi mu Piotr: Nie, nie umyjesz mych stóp na wiek! Odpowiedział Jezus mu: Jeśli nie umyję cię, nie masz udziału ze mną”. (Według Jana 13, 8)

„I (gdy wszedł) on do Jerozolimy, wstrząśnięte zostało całe miasto mówiące: Kto jest ten? Zaś tłumy mówiły: Ten jest prorok Jezus z Nazaretu (w) Galilei”. (Według Mateusza 21, 10 – 11)

„Odpowiedzieli mu Judejczycy: Za dobry czyn nie kamienujemy cię, ale za bluźnierstwo, i że ty, człowiekiem będąc, czynisz siebie Bogiem”. (Według Jana 10, 33)

„Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś mojego słowa strzec będzie, śmierci nie zobaczy na wiek”. (Według Jana 8, 51)

Top