SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (645)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Znów [amen] mówię wam, że jeśli dwaj zgodziliby się z was na ziemi co do wszelkich spraw, (co do których) prosiliby, stanie się im u Ojca mego w niebiosach”. (Według Mateusza 18, 19)

„Odpowiadając zaś mu Piotr rzekł: Panie, jeśli ty jesteś, każ mi przyjść do ciebie po wodach. On zaś rzekł: Przyjdź”. (Według Mateusza 14, 28 – 29 a)

„Amen, amen mówię wam, jeśli nie ziarno zboża upadłszy na ziemię umrze, samo jedyne pozostaje”. (Według Jana 12, 24 a)

„I przyszedłszy do ojczyzny jego, nauczał ich w synagodze ich, tak że (zdumiewali się) oni i (mówili): Skąd temu mądrość ta i moce? Czyż nie ten jest cieśli syn?” (Według Mateusza 13, 54 – 55 a)

„Znowu podobne jest królestwo niebios sieci rzuconej w morze i ze wszystkich rodzajów gromadzącej”. (Według Mateusza 13, 47)

„Inny przykład podał im mówiąc: Podobne jest królestwo niebios ziarnu gorczycy, które wziąwszy człowiek zasiał na polu jego. (Naj)mniejsze wprawdzie jest (ze) wszystkich nasion, kiedy jednak wzrośnie, większe (od) jarzyn jest i staje się drzewem”. (Według Mateusza 13, 31 – 32 a)

„Podobne jest królestwo niebios skarbowi ukrytemu w polu, który znalazłszy człowiek ukrył, i z radości jego odchodzi, i sprzedaje wszystko, ile ma, i kupuje pole owo”. (Według Mateusza 13, 44)

„Odpowiadając zaś rzekł jej Pan: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, jednego zaś jest potrzeba: Mariam bowiem dobry udział wybrała sobie, który nie zostanie odebrany jej”. (Według Łukasza 10, 41 – 42)

„Zaś na skaliste posiany, ten jest słowa słuchający i zaraz z radością biorący je. Nie ma zaś korzenia w sobie, ale niestały jest”. (Według Mateusza 13, 20 – 21 a)

„I wypełnia się dzięki nim proroctwo Izajasza mówiące: Słuchem słuchać będziecie, i nie zrozumiecie, i patrząc patrzeć będziecie, i nie zobaczycie. Zgrubiało bowiem serce ludu tego”. (Według Mateusza 13, 14 – 15 a)

Top