SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (580)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry życie jego kładzie za owce”. (Według Jana 10, 11)

„Jaka bowiem sława, jeśli (jako) grzeszący nawet policzkowani pozostajecie? Ale jeśli (jako) dobro czyniący nawet cierpiący pozostajecie, to łaską u Boga”. (Piotra I 2, 20)

„Mówi mu Jezus: Ja jestem droga, i prawda, i życie. Nikt (nie) przychodzi do Ojca, jeśli nie przeze mnie”. (Według Jana 14, 6)

„Był zaś pewien uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz i powiedział do niego w widzeniu Pan: Ananiaszu. Ten zaś powiedział: Oto ja, Panie”. (Dokonania wysłanników 9, 10)

„Podbiegłszy zaś Filip, usłyszał go odczytującego Izajasza proroka i powiedział: Czy pojmujesz, co odczytujesz?” (Dokonania wysłanników 8, 30)

„dziękując Ojcu (który uczynił dość dużymi) was do udziału (w) dziedzictwie świętych w świetle”. (Do Kolosan 1, 12)

„Powiedział im Jezus: Ja jestem (ten) chleb życia. Przychodzący do mnie nie będzie głodny i wierzący we mnie nie będzie pragnął kiedykolwiek”. (Według Jana 6, 35)

„Wypracowujcie nie pokarm ginący, ale pokarm pozostający na życie wieczne, który Syn Człowieka wam da”. (Według Jana 6, 27 a)

„I powiedzieli do siebie: Czyż nie serce nasze płonące było [w nas], jak mówił nam w drodze, jak otwierał nam Pisma?” (Według Łukasza 24, 32)

„W owej porze odpowiadając Jezus rzekł: Wyznaję cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo ukryłeś to przed  mądrymi i rozumnymi i odsłoniłeś to małoletnim”. (Według Mateusza 11, 25)

Top